Ośrodek Szkoleniowy HELIOS
Placówka Kształcenia Ustawicznego

Placówka Kształcenia Ustawicznego

 

Zapraszamy na kursy:

KURS WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Warunki i informacje o kursie:
– ukończone 18 lat
– wymagane wykształcenie średnie
– egzamin wewnętrzny
– 36 godz.
– cena 280 zł

Termin: 28 – 30 maj 2022 r.
(sobota i niedziela godz. 9:00,
poniedziałek godz. 15:00)

 

KURS KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Warunki i informacje o kursie:
– ukończone 18 lat
– wymagane wykształcenie średnie
– egzamin wewnętrzny
– 10 godz.
– cena 200 zł

Termin: 28 – 29 maj 2022 r.
(sobota i niedziela godz. 9:00)

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie:
32/426-00-97, 532-532-426
oraz poczta elektroniczną
studia@helios.edu.pl