Praca

Zapraszamy Placówki oświatowe do umieszczania w tym miejscu ofert pracy
dla nauczycieli i kadry pomocniczej. 
Usługa jest bezpłatna.
Zainteresowane Placówki prosimy o kontakt telefoniczny na tel.:
32 426 00 97, 532 532 426

__________________________________________________________________

 

Aktualne oferty pracy:

Zespół Szkół w Rybniku ZDZ w Katowicach zatrudni nauczyciela do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
i korekcyjno-kompensacyjnych. Wymagane są uprawnienia do pracy z uczniem, który posiada orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu i zespół Aspergera oraz dyplom potwierdzający ukończenie terapii pedagogicznej. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
w wymiarze 1/2 etatu.

CV prosimy kierować na adres rekrutacja.rybnik@zdz.katowice.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszam do pracy w Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI w Żorach
psychologów, pedagogów – najchętniej oligo- lub tyflo-, logopedów
od zaraz, albo od jutra 🙂 na umowę o pracę, umowę zlecenie lub na działalność w dogodnym wymiarze godzin.
Pozdrawiam i czekam na propozycje 🙂
Kierownik OWI Jadwiga Wójcik-Goraus tel. 791 952 993
lub e-mail: wisia.w.g@gmail.com
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Zarządem PSONI Koło w Żorach.