Zdjęcia

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO WSBiNoZ –
– Filia w Rybniku! 

 

Nauczanie informatyki w szkole