Terminarz rozpoczęcia szkoleń

˂ ˂ ˂

Bez b@rier, bez granic
– szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego

Termin:
listopad 2019 r. – po zebraniu grupy