Studia podyplomowe on-line

Zapraszamy na Studia Podyplomowe realizowane On-line przez

Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu
w Łodzi

 

Partnerem WSBiNoZ jest

OLIMP Centrum Kształcenia i Rozwoju Osobistego

O ś r o d e k  H E L I O S

Biuro rekrutacji:
ul. Powstańców Śląskich 16a/3, 44-200 Rybnik
(Rybnicki deptak poniżej fontann)
32/426-00-97, 532-532-426
studia@olimp-helios.pl

 

Oferta specjalna:

KRYMINOLOGIA
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRAKTYCE
GLOTTODYDAKTYKA
COACHING

 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe pedagogiczne
realizowane w całości w formie On-line
Rozpoczęcie zajęć maj 2022 r.

 

7 maja 2022 r. rozpoczęły się kierunki z zakresu pedagogiki specjalnej:
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
– Diagnoza,
terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią
   (Pedagogika korekcyjna)
– Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
– Logopedia
(4 semestry)

Są jeszcze wolne miejsca, można więc dołączyć do powyższych kierunków w okresie wakacji


28 maja 2022 r. rozpoczęły się kierunki:

Przygotowanie pedagogiczne
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Są jeszcze wolne miejsca, można więc dołączyć do powyższych kierunków w okresie wakacji


Pozostałe kierunki rozpoczną się po zebraniu grup:
– Kryminologia (nowość)
– Cyberbezpieczeństwo w praktyce (nowość)
Etyka i filozofia dla nauczycieli (nowość)
– Pedagogika lecznicza i terapeutyczna
– Matematyka dla nauczycieli
– Nauczanie informatyki w szkole
– Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
– Biologia dla nauczycieli
– Zarządzanie oświatą
– Doradztwo zawodowe
– Wiedza o społeczeństwie
– Nauczanie przyrody w szkole
– Fizyka dla nauczycieli

– Historia dla nauczycieli
– Geografia dla nauczycieli
– Integracja sensoryczna
– Nauczanie muzyki w szkole
– Przedsiębiorczość dla nauczycieli

– Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
– Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
– Nauczanie techniki w szkole
– Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej
– Edukacja dla bezpieczeństwa
– Nauczanie plastyki w szkole
– Wychowanie do życia w rodzinie

Zakończenie studiów 3-semestralnych kwiecień/maj 2023 r.

Czesne dla większości kierunków
wynosi 3500 zł płatne w ratach,
Logopedia czesne 4900 zł płatne w ratach,
Integracja sensoryczna czesne 4500 zł płatne w ratach,
Zarządzanie oświatą 2800 zł płatne w ratach.

Studia podyplomowe pedagogiczne spełniają wymagania
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019r. – Dz.U. 2019 poz. 1450

Godziny pracy biura:
w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00
w soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne