Studia podyplomowe on-line

 

Zapraszamy na Studia Podyplomowe realizowane przez

Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Partnerem WSBiNoZ jest

OLIMP Centrum Szkoleniowe

O ś r o d e k  H E L I O S

Biuro rekrutacji:
ul. Powstańców Śląskich 16a/3, 44-200 Rybnik
(Rybnicki deptak poniżej fontann)
32/426-00-97, 532-532-426
studia@olimp-helios.pl

Współpracujemy z WSBiNoZ od 2015 r.
Zajęcia i egzaminy końcowe poszczególnych kierunków
odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele
tylko w formie On-line (Platformy Teams, Moodle)
Nie ma wyjazdów do Łodzi i Rybnika

Rekrutacja osobiście lub w formie On-line w biurze OLIMP-HELIOS

Absolwenci WSBiNoZ oraz COLLEGIUM BALTICUM
otrzymują rabat 10%

 

Rok akademicki 2023/2024
Rozpoczęcie nowych edycji studiów podyplomowych
w październiku i listopadzie 2023 r.
Przyjmujemy już zgłoszenia

 

Na kierunki rozpoczęte w maju i czerwcu br.
można jeszcze dołączyć w czasie wakacji:

– Edukacja i rehabilitacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
   (czesne 3500 zł całość)

– Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (pedagogika korekcyjna)
   (czesne 3500 zł całość)

– Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
   (czesne 3500 zł całość)

– Przygotowanie pedagogiczne
   (czesne 3500 zł całość)

– Logopedia (4 sem.)
   (czesne 4900 zł całość)

– Zarządzanie oświatą (2 sem.)
   (czesne 2800 zł całość)

 

Warto skorzystać z tej oferty skoro: 
✅ zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców praktyków;
✅ studia ON-LINE – uczestnictwo w zajęciach w dowolnym miejscu na świecie z wykorzystaniem platform Moodle i MS Teams,
✅ czesne płatne w wygodnych ratach – zero ukrytych kosztów, raty 0%
✅ świadectwo zgodne ze wzorem ministerialnym.
Dlaczego więc nie?

 

Opisy kierunków poniżej

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
– PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPIĄ (PEDAGOGIKA KOREKCYJNA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPECTRUM AUTYZMU
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
INTEGRACJA SENSORYCZNA
LOGOPEDIA
PEDAGOGIKA LECZNICZA I TERAPEUTYCZNA
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
– PEDAGOGICZNE

 

BILIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA
BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI
CHEMIA DLA NAUCZYCIELI
DORADZTWO ZAWODOWE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
ETYKA I FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELI
FIZYKA DLA NAUCZYCIELI
GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI
GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
GLOTTODYDAKTYKA - NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
HISTORIA DLA NAUCZYCIELI
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI
MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI
MUZYKA DLA NAUCZYCIELI
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
PLASTYKA DLA NAUCZYCIELI
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE I DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
PRZYRODA DLA NAUCZYCIELI
SOCJOTERAPIA
TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
– OFERTA SPECJALNA

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
COACHING
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRAKTYCE
DIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII
KRYMINOLOGIA
MEDIACJE - UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ
PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Wymagane dokumenty

Aby zostać uczestnikiem studiów podyplomowych w WSBiNoZ należy wypełnić i złożyć osobiście lub On-line
w Ośrodku OLIMP-HELIOS następujący komplet dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • dowód osobisty do wglądu
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do potwierdzenia za zgodność z oryginałem)

 Kwestionariusz osobowy do pobrania

Informacja o naszej współpracy z uczelnią – kliknij tutaj

Studia podyplomowe pedagogiczne spełniają wymagania
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019r. – Dz.U. 2019 poz. 1450

Godziny pracy biura:
dni robocze 9:00 – 16:00
sobota tylko kontakt telefoniczny
niedziela biuro nieczynne.
Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne