Studia podyplomowe on-line

Zapraszamy na Studia Podyplomowe realizowane On-line przez

Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu
w Łodzi

 

Partnerem WSBiNoZ jest

OLIMP Centrum Kształcenia i Rozwoju Osobistego

O ś r o d e k  H E L I O S

Biuro rekrutacji:
ul. Wysoka 25, 44-200 Rybnik
32/426-00-97, 532-532-426
studia@olimp-helios.pl

 

Polecamy nowy kierunek
Etyka i filozofia dla nauczycieli
Zapraszamy osoby zainteresowane

 

Przyjmujemy zapisy na kierunki już rozpoczęte
i rozpoczynające się w tym miesiącu
realizowane w całości w formie On-line:

– Logopedia
– Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(Oligofrenopedagogika)

– Diagnoza,
terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
z arteterapią (Pedagogika korekcyjna)

Przygotowanie pedagogiczne
– Matematyka dla nauczycieli
– Informatyka dla nauczycieli
– Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
– Biologia dla nauczycieli
– Integracja sensoryczna
– Zarządzanie oświatą
– Doradztwo zawodowe
– Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
– Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
– Technika dla nauczycieli
– Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej
– Edukacja dla bezpieczeństwa
– Wiedza o społeczeństwie
– Plastyka dla nauczycieli

Zakończenie studiów czerwiec/lipiec 2022 r.
Integracja sensoryczna zakończenie październik 2022 r.
Logopedia zakończenie grudzień 2022 r.

W styczniu 2022 r. rozpoczną się:

– Przyroda dla nauczycieli
– Historia dla nauczycieli
– Geografia dla nauczycieli
– Wychowanie do życia w rodzinie
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Czesne dla większości kierunków
wynosi 3300 zł płatne w ratach,
Logopedia czesne 4900 zł płatne w ratach,
Integracja sensoryczna czesne 4500 zł płatne w ratach.

Studia podyplomowe pedagogiczne spełniają wymagania
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019r. – Dz.U. 2019 poz. 1450

Godziny pracy biura:
w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00
w soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne