Studia podyplomowe on-line

 

Zapraszamy na Studia Podyplomowe realizowane przez

Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu
w Łodzi

 

Partnerem WSBiNoZ jest

OLIMP Centrum Kształcenia i Rozwoju Osobistego

O ś r o d e k  H E L I O S

Biuro rekrutacji:
ul. Powstańców Śląskich 16a/3, 44-200 Rybnik
(Rybnicki deptak poniżej fontann)
32/426-00-97, 532-532-426
studia@olimp-helios.pl

Studia podyplomowe pedagogiczne spełniają wymagania
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019r. – Dz.U. 2019 poz. 1450

Współpracujemy z WSBiNoZ od 2015 r.
i w ramach wspólnych działań uruchamiamy
co roku różne kierunki studiów podyplomowych

Zapraszamy na studia podyplomowe 
realizowane w całości w formie On-line

Egzaminy końcowe poszczególnych kierunków
odbywają się także On-line
Nie ma więc wyjazdów do Łodzi i Rybnika


Start studiów październik/listopad 2022 r.:

 

26-27.11.2022 r., rozpoczynają się kierunki:

– Doradztwo zawodowe
– Technika dla nauczycieli
Są wolne miejsca, zapraszamy

19-20.11.2022 r., rozpoczęły się kierunki:

– Zarządzanie oświatą
– Informatyka dla nauczycieli
– Matematyka dla nauczycieli
– Wiedza o społeczeństwie
– Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
Są wolne miejsca, zapraszamy

29-30.10.2022 r., rozpoczęły się kierunki:

– Edukacja i rehabilitacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
– Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (Pedagogika korekcyjna)
– Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
– Przygotowanie pedagogiczne
– Logopedia (4 sem.)
– Integracja sensoryczna
– Socjoterapia
– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy

 

W przygotowaniu do uruchomienia kolejne kierunki:

– Bibliotekoznawstwo
– Biologia dla nauczycieli

– Edukacja dla bezpieczeństwa
– Geografia dla nauczycieli
– Historia dla nauczycieli
– Fizyka dla nauczycieli
– Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
– PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPIĄ (PEDAGOGIKA KOREKCYJNA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI SPECTRUM AUTYZMU
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
INTEGRACJA SENSORYCZNA
LOGOPEDIA
PEDAGOGIKA LECZNICZA I TERAPEUTYCZNA
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Zakończenie studiów 3-semestralnych czerwiec 2023 r.

 

STUDIA PODYPLOMOWE
– NOWOŚCI

 

NEUROLOGOPEDIA
NEUROPSYCHOLOGIA

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
– PEDAGOGICZNE

 

BILIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA
BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI
CHEMIA DLA NAUCZYCIELI
DORADZTWO ZAWODOWE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
ETYKA I FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELI
FIZYKA DLA NAUCZYCIELI
GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI
GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
GLOTTODYDAKTYKA - NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
HISTORIA DLA NAUCZYCIELI
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI
MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI
MUZYKA DLA NAUCZYCIELI
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
PLASTYKA DLA NAUCZYCIELI
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE I DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
PRZYRODA DLA NAUCZYCIELI
SOCJOTERAPIA
TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Zakończenie studiów 3-semestralnych czerwiec 2023 r.

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
– OFERTA SPECJALNA

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
COACHING
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W PRAKTYCE
DIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII
KRYMINOLOGIA
MEDIACJE - UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ
PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Zakończenie studiów 3-semestralnych czerwiec 2023 r.

Wymagane dokumenty

Aby zostać uczestnikiem studiów podyplomowych w WSBiNoZ należy wypełnić i złożyć
w Ośrodku OLIMP-HELIOS następujący komplet dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • dowód osobisty do wglądu
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do potwierdzenia za zgodność z oryginałem)

 Kwestionariusz osobowy do pobrania

Informacja o naszej współpracy z uczelnią – kliknij tutaj

Studia podyplomowe pedagogiczne spełniają wymagania
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019r. – Dz.U. 2019 poz. 1450

Godziny pracy biura:
dni robocze 9:00 – 16:00
sobota 9:30 – 13:00
niedziela biuro nieczynne.
Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne