Studia jednolite magisterskie
oraz studia I i II stopnia

 

Zapraszamy na Studia I stopnia  realizowane
w Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu – Filia w Rybniku

            

Rok akademicki 2019/2020
Informacje dotyczące studiów I i II stopnia oraz magisterskich jednolitych dostępne
są na stronie Uczelni w zakładce Filia w Rybniku.
Poniżej link na stronę Filii
https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/wydzial-zamiejscowy-w-rybniku/o-wydziale