Studia jednolite magisterskie
oraz studia I i II stopnia

˂ ˂ ˂

 

Zapraszamy na Studia I stopnia  realizowane
w Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu – Filia w Rybniku

Zajęcia i egzaminy odbywają się w naszym Ośrodku w Rybniku, ul. Wysoka 25
(wejście od strony Placu Teatralnego)

            

Rok akademicki 2019/2020
Informacje dotyczące studiów I i II stopnia oraz magisterskich dostępne
są na stronie Uczelni w zakładce Filia w Rybniku.
Poniżej link na stronę Filii
https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/wydzial-zamiejscowy-w-rybniku/o-wydziale