Studia
I stopnia

˂ ˂ ˂

 

Zapraszamy na Studia I stopnia  realizowane
w Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu – Filia w Rybniku

Zajęcia i egzaminy odbywają się w naszym Ośrodku w Rybniku, ul. Wysoka 25
(wejście od strony Placu Teatralnego)

            

Studia licencjackie

PEDAGOGIKA
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej.
Program studiów na kierunku Pedagogika przygotowuje do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach pracy i obejmuje:

  • dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, realizowane w całym toku kształcenia,
  • cztery moduły specjalnościowe, spośród których student dokonuje wyboru jednego modułu po pierwszym roku kształcenia, który tworzy indywidualną ścieżkę kształcenia – program w ramach specjalności realizowany jest od trzeciego do szóstego semestru.

W wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkretnych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. Jest gotów do prowadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

ATUTY KIERUNKU

NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

PRAKTYKA
Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących z Uczelnią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, zakłady karne.

WYJĄTKOWE SPECJALNOŚCI
Proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

ROZWÓJ NAUKOWY
Możliwość aktywnej działalności w Kole Naukowym Młodych Pedagogów. Udział w projektach badawczo-naukowych, jak również w seminariach, konferencjach, sympozjach.

STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

Terminarz rozpoczęcia i realizacji studiów I stopnia

1 października 2018 r. o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie Roku Akademickiego 2018/2019 połączone ze ślubowaniem
i wręczeniem indeksów.

Harmonogram zajęć studentów I roku Pedagogiki – studia I stopnia niestacjonarne

Terminy zjazdów w semestrze zimowym Terminy zjazdów w semestrze letnim
06-07.10.2018 02-03.03.2019
20-21.10.2018 16-17.03.2019
03-04.11.2018 30-31.03.2019
24-25.11.2018 13-14.04.2019
08-09.12.2018 04-05.05.2019
12-13.01.2019 18-19.05.2019
26-27.01.2019 01-02.06.2019
15-16.06.2019

 


SPECJALNOŚCI:

ASYSTENT OSOBY STARSZEJ Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI
COACHING
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII