Terminarz rozpoczęcia studiów podyplomowych

˂ ˂ ˂

Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez
Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
realizowane w Ośrodku HELIOS w Rybniku.

 

Zapraszamy na poniższe uruchomione już kierunki. Są jeszcze wolne miejsca.

 • Bibliotekoznawstwo – III edycja (3300 zł)

 • Matematyka – III edycja (3300 zł)

 • Integracja sensoryczna – II edycja (4200 zł)

 • Logopedia – V edycja (5900 zł)
 • Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju, edukacja oraz rewalidacja
  uczniów z Autyzmem i/lub Zespołem Aspergera – VII edycja (3300 zł)

Zapraszamy na nowe kierunki.

 • Przygotowanie pedagogiczne – VI edycja (3400 zł)
 • Nauczanie informatyki – III edycja (3300 zł)
 • Nauczanie plastyki – III edycja (3300 zł)
 • Fizyka – III edycja (3300 zł)
 • Doradztwo zawodowe – II edycja (3300 zł)
 • Biologia – IV edycja (3300 zł)
 • Geografia – IV edycja (3300 zł)
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – III edycja (3300 zł)
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną – II edycja (3500 zł)
 • Nauczanie muzyki – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie techniki – II edycja (3300 zł)
 • Historia – II edycja (3300 zł)
 • Wychowanie do życia rodzinie (3300 zł)
 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska – II edycja (3300 zł)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (3300 zł)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – II edycja (3300 zł)
 • Pedagogika lecznicza (3300 zł)