Terminarz rozpoczęcia studiów podyplomowych

Zapraszamy na studia podyplomowe :

 • Zarządzanie oświatą – V edycja (2400 zł)

 • Dietetyka z elementami obesitologii (4000 zł) 
   
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, uruchamiamy studia podyplomowe na kierunku DIETETYKA.
  Założeniem jest jak najlepsze wykształcenie kierunkowe uczestników studiów a więc wiedza oparta
  na Evidence Based Medicine oraz odpowiedni dobór kadry wykładowców – praktyków,
  co gwarantuje najwyższe standardy kształcenia, kreatywne i ciekawe zajęcia pozwalające
  na zdobycie wiedzy w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad układania jadłospisów
  w kalkulatorze dietetycznym dla specjalistów ALIANT.
  Studia są dwusemestralne, rozpoczęcie zaplanowanie jest na luty 2020 r.
  a zakończenie na przełomie listopada i grudnia 2020 r.
  W lipcu i sierpniu będzie przerwa wakacyjna.

 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 semestry (4000 zł) 

 

 • Psychologia dzieci i młodzieży z elementami  diagnozy neuropsychologicznej – (2900 zł) 2 semestry, nie ma praktyk
  Zagadnienia:
  Diagnoza dzieci i młodzieży – sfera emocjonalna i społeczna
  Diagnoza dzieci i młodzieży – sfera poznawcza
  Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
  Relacja terapeutyczna
  Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
  Psychoterapia
  Neuropsychologia kliniczna
  Struktura, funkcja, mechanizmy patologii układu nerwowego
  Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu i wybrane syndromy
  Metody diagnozy neuropsychologicznej
  Problemy diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji
  Depresja u dzieci i młodzieży
  Rozwój psychoseksualny i edukacja seksualna
  Patofizjologia chorób somatycznych
  Uwaga: są to studia podyplomowe, a więc nie dają uprawnień do pełnienia funkcji psychologa.

 

 • Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  – (2900 zł) 2 semestry, nie ma praktyk.
  Zagadnienia:

  Diagnoza dzieci i młodzieży – sfera emocjonalna i społeczna
  Diagnoza dzieci i młodzieży – sfera poznawcza
  Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
  Praca pomocowa z dziećmi i młodzieżą
  Interwencja kryzysowa
  Psychoterapia dzieci i młodzieży
  Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
  Psychologia szkolna
  Psychospołeczne problemy w obszarze edukacji
  Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
  Psychologia rodziny – pomoc psychologiczna rodzinie
  Zaburzenia okresu adolescencji
  Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń
  Psychopatologia u dzieci i młodzieży
  Stymulowanie twórczego myślenia
  Uwaga: są to studia podyplomowe, a więc nie dają uprawnień do pełnienia funkcji psychologa.

 

 • Psychologia sportu – (4000 zł) 2 semestry, nie ma praktyk.
  Zagadnienia:
  Psychologia społeczna w sporcie
  Psychologia agresji
  Psychologia treningu i walki sportowej
  Odnowa biologiczna i fizjoterapia
  Biomedyczne podstawy aktywności fizycznej
  Praktyka i teoria treningu sportowego
  Psychologia rozwojowa człowieka
  Psychologia kliniczna w spocie
  Metody pracy psychologicznej
  Psychologia sportu osób z niepełnosprawnościami
  Diagnoza psychologiczna w kulturze fizycznej
  Motywacja i stres w sporcie
  Podstawy medycyny sportu
  Psychologia aktywności fizycznej i sportu
  Sport pozytywny i psychologia sportu pozytywnego
  Kontuzje w sporcie – współpraca z osobami po urazie fizycznym
  Współpraca psychologa z trenerem
  Praca psychologa sportu w dyscyplinach drużynowych
  Psychologia sportu dzieci i młodzieży