Terminarz rozpoczęcia studiów podyplomowych

˂ ˂ ˂

Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez
Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
realizowane w Ośrodku HELIOS w Rybniku.

 

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe – luty 2020 r.

 • Zarządzanie oświatą – V edycja (2400 zł) (czas trwania luty – czerwiec 2020 r.)
 • Dietetyka z elementami obesitologii  (4000 zł)
  Przyjmujemy już zgłoszenia. 
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, uruchamiamy studia podyplomowe na kierunku DIETETYKA.
  Założeniem jest jak najlepsze wykształcenie kierunkowe uczestników studiów a więc wiedza oparta
  na Evidence Based Medicine oraz odpowiedni dobór kadry wykładowców – praktyków,
  co gwarantuje najwyższe standardy kształcenia, kreatywne i ciekawe zajęcia pozwalające
  na zdobycie wiedzy w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad układania jadłospisów
  w kalkulatorze dietetycznym dla specjalistów ALIANT.
  Studia są dwusemestralne, rozpoczęcie zaplanowanie jest na luty 2020 r.
  a zakończenie na przełomie listopada i grudnia 2020 r.
  W lipcu i sierpniu będzie przerwa wakacyjna.

 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy uruchomienie w lutym 2020 r. – szczegóły wkrótce
 • Psychologia dzieci i młodzieży z elementami  diagnozy neuropsychologicznej– 2 semestry, nie ma praktyk, cena jeszcze nieustalona, szczegółowy opis dostępny jest w zakładce Studia podyplomowe
 • Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2 semestry, nie ma praktyk, cena jeszcze nieustalona, szczegółowy opis dostępny jest w zakładce Studia podyplomowe
 • Psychologia sportu– 2 semestry, nie ma praktyk, cena jeszcze nieustalona, szczegółowy opis dostępny jest w zakładce Studia podyplomowe
 • Psychologia sprzedaży i marketingu– 2 semestry, nie ma praktyk, cena jeszcze nieustalona, szczegółowy opis dostępny jest w zakładce Studia podyplomowe

Zapraszamy do nowych grup studiów podyplomowych uruchamianych 7 grudnia 2019 r.

 • Przygotowanie pedagogiczne – VI edycja (3400 zł)  (spotkanie organizacyjne odbyło się – są jeszcze wolne miejsca) 
 • Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju, edukacja oraz rewalidacja
  uczniów z Autyzmem i/lub Zespołem Aspergera
  –  2 grupa VII edycji (3300 zł) (spotkanie organizacyjne odbyło się – są jeszcze wolne miejsca) 


Zapraszamy na poniższe uruchomione już kierunki. Są jeszcze wolne miejsca
.

 • Bibliotekoznawstwo – III edycja (3300 zł) (7 wolnych miejsc)
  (uprawnienia do pracy we wszystkich typach bibliotek)
 • Matematyka – III edycja (3300 zł) (6 wolnych miejsc)
  (uprawnienia do uczenia matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)


Zapraszamy na nowe kierunki.

 • Geografia – IV edycja (3300 zł) 
 • Doradztwo zawodowe – II edycja (3300 zł) 
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie informatyki – III edycja (3300 zł)
 • Nauczanie plastyki – III edycja (3300 zł)
 • Fizyka – III edycja (3300 zł)
 • Biologia – IV edycja (3300 zł)
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – III edycja (3300 zł)
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną – II edycja (3500 zł)
 • Nauczanie muzyki – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie techniki – II edycja (3300 zł)
 • Historia – II edycja (3300 zł)
 • Wychowanie do życia rodzinie (3300 zł)
 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska – II edycja (3300 zł)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (3300 zł)
 • Pedagogika lecznicza (3300 zł)