Terminarz rozpoczęcia studiów podyplomowych

˂ ˂ ˂

Zapraszamy na następujące kierunki studiów kwalifikacyjnych

 • Wychowanie do życia rodzinie (3300 zł) Styczeń 2019 r.
 • Doradztwo zawodowe – II edycja (3300 zł) Styczeń 2019 r.
 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska – II edycja (3300 zł) Styczeń 2019 r.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa – (3300 zł) Styczeń 2019 r.
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (3500 zł) Styczeń 2019 r.
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – VII edycja (3300 zł) 08.12.2018 r.
 • Biologia – III edycja (3300 zł) 01.12.2018 r.
 • Matematyka – II edycja (3300 zł) 24.11.2018 r.
 • Integracja sensoryczna (4200 zł) 24.11.2018 r. (nowość)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3300 zł) 17.11.2018 r. (nowość)
  (kierunek ten daje uprawnienia do pełnienia funkcji pedagoga)  
 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna – V edycja (3300 zł) 06.10.2018 r.
 • Nauczanie chemii w szkole – II edycja (3500 zł) 20.10.2018 r.
 • Oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  – VII edycja (3300 zł) 20.10.2018 r.
 • Przygotowanie pedagogiczne – III edycja (3400 zł) 20.10.2018 r.
 • Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z Autyzmem
  i/lub Zespołem Aspergera – V edycja (3300 zł) 27.10.2018 r.
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – II edycja (3300 zł) 27.10.2018 r.
 • Logopedia – IV edycja (5900 zł) 27.10.2018 r. 
 • Zarządzanie oświatąIII edycja (2400 zł) 27.10.2018 r.
 • Nauczanie informatyki w szkole – II edycja (3500 zł)
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną (3500 zł) Listopad 2018
 • Surdopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób niesłyszących i słabosłyszących
  II edycja (3300 zł) Listopad 2018 r.
 • Geografia – IV edycja (3300 zł) Listopad 2018 r.
 • Nauczanie muzyki w szkole – II edycja (3300 zł) Listopad 2018 r.
 • Nauczanie techniki w szkole– II edycja (3300 zł) Listopad 2018 r.
 • Nauczanie plastyki w szkole – II edycja (3300 zł) Listopad 2018 r.
 • Pedagogika lecznicza (3300 zł) (nowość)
 • Fizyka – III edycja (3300 zł) Listopad 2018 r. 
 • Historia – II edycja (3300 zł) Listopad 2018
 • Nauczanie przyrody (3300 zł) Listopad 2018
 • Socjoterapia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Pedagogika resocjalizacyjna