Terminarz rozpoczęcia studiów podyplomowych

˂ ˂ ˂

Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez
Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
realizowane w Ośrodku HELIOS w Rybniku.

Ogłaszamy wakacyjny nabór na studia podyplomowe. Jeśli zbierzemy w najbliższym czasie minimalną liczbę osób i uruchomimy studia podyplomowe przed wejściem w życie nowego Rozporządzenia MNiSW dotyczącego Standardów kształcenia nauczycieli,
wówczas będą one odbywać się wg dotychczasowych zasad. Zapewniamy przerwę wakacyjną.
Po wejściu w życie nowych Standardów czas trwania niektórych kierunków wydłuży się, jak również zwiększy się liczba godzin praktyk.
Zapraszamy na:

 • Oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością
  intelektualną – IX edycja (3300 zł)
 • Przygotowanie pedagogiczne – V edycja (3400 zł)
 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna – VI edycja (3300 zł)
 • Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju, edukacja oraz rewalidacja
  uczniów z Autyzmem i/lub Zespołem Aspergera
  – VII edycja (3300 zł)
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – III edycja (3300 zł)
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną – II edycja (3500 zł)
 • Biologia – IV edycja (3300 zł)
 • Geografia – IV edycja (3300 zł)
 • Matematyka – III edycja (3300 zł)
 • Surdopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja
  osób niesłyszących i słabosłyszących II edycja (3300 zł)
 • Bibliotekoznawstwo – III edycja (3300 zł)
 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska – II edycja (3300 zł)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (3300 zł)
 • Wychowanie do życia rodzinie (3300 zł)
 • Doradztwo zawodowe – II edycja (3300 zł)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – II edycja (3300 zł)
 • Pedagogika lecznicza (3300 zł) (nowość)
 • Nauczanie muzyki – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie techniki – II edycja (3300 zł)
 • Fizyka – III edycja (3300 zł)
 • Historia – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie przyrody (3300 zł)

 

W ostatnim czasie uruchomiliśmy i planujemy uruchomić:

 

11 maja 2019 r.

 • Nauczanie informatyki – II edycja (3500 zł 3300 zł)

Film z zajęć na kierunku Nauczanie informatyki w roku akademickim 2017/2018

 

25 maja 2019 r.

 • Nauczanie plastyki – II edycja (3300 zł)

  1 czerwca 2019 r.

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – VIII edycja (3300 zł)
  (zmiana nazwy kierunku)

Informujemy, że na stronie MNiSW jest projekt „Rozporządzenia o standardach kształcenia nauczycieli”.
Wynika z niego, że uprawnienia do pracy nauczyciela w przedszkolach i klasach 1-3 będzie można uzyskać tylko po jednolitych studiach magisterskich. Jeśli powyższe Rozporządzenie wejdzie w życie, to nie będzie już studiów podyplomowych z tego zakresu. Jest to więc ostatnia szansa aby uzyskać te uprawnienia poprzez studia podyplomowe.

  9 czerwca 2019 r.

 • Zarządzanie oświatą – IV edycja (2400 zł) (zakończenie styczeń 2020)

15 czerwca 2019 r. – termin odłożony na później 

 • Logopedia – V edycja (5900 zł) (zakończenie styczeń/luty 2021)
  czekamy jeszcze na co najmniej dwie osoby aby rozpocząć studia
 • Integracja sensoryczna – II edycja (4200 zł) (zakończenie kwiecień/maj 2020)
  czekamy jeszcze na co najmniej trzy osoby aby rozpocząć studia