Terminarz rozpoczęcia studiów podyplomowych

˂ ˂ ˂

Zapraszamy na następujące kierunki studiów kwalifikacyjnych

Planowane terminy rozpoczęcia zajęć:

9 marca 2019 r.:

 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
  – V edycja (3300 zł)
 • Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju, edukacja oraz rewalidacja
  uczniów z Autyzmem i/lub Zespołem Aspergera
  – VI edycja (3300 zł)

 

16 marca 2019 r.:

 • Nauczanie informatyki – II edycja (3500 zł 3300 zł)
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – II edycja (3500 zł 3300 zł)
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną (3500 zł)

 

23 marca 2019 r.:

 • Oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja
  osób z niepełnosprawnością intelektualną – VIII edycja (3300 zł)
 • Doradztwo zawodowe – II edycja (3300 zł)

30 marca 2019 r.:

 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska – II edycja (3300 zł)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (3300 zł)
 • Wychowanie do życia rodzinie (3300 zł)
 • Nauczanie plastyki – II edycja (3300 zł)
 • Zarządzanie oświatą – IV edycja (2400 zł)
 • Przygotowanie pedagogiczne – IV edycja (3400 zł)

 

Trwa nabór na pozostałe kwalifikacyjne studia podyplomowe

 • Logopedia – V edycja (5900 zł)
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – III edycja (3300 zł)
 • Matematyka – II edycja (3300 zł)
 • Biologia – III edycja (3300 zł)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – VII edycja (3300 zł)
 • Surdopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja
  osób niesłyszących i słabosłyszących II edycja (3300 zł)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3300 zł) (nowość)

Absolwent uzyskuje uprawnienia do pełnienia funkcji Pedagoga w placówkach oświatowych

 • Integracja sensoryczna (4200 zł) (nowość)

Absolwent uzyskuje uprawnienia terapeuty SI do pracy w przedszkolach, szkołach i innych placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej. Ponadto absolwent może otworzyć własny gabinet.

 

 • Geografia – IV edycja (3300 zł)
 • Pedagogika lecznicza (3300 zł) (nowość)
 • Nauczanie muzyki – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie techniki – II edycja (3300 zł)
 • Fizyka – III edycja (3300 zł)
 • Historia – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie przyrody (3300 zł)
 • Socjoterapia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Pedagogika resocjalizacyjna