Terminarz rozpoczęcia studiów podyplomowych

˂ ˂ ˂

Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez
Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
realizowane w Ośrodku HELIOS w Rybniku.

Wakacje mamy w toku. Jeśli planujecie Państwo rozpocząć studia podyplomowe w najbliższym czasie,
to warto zapisać się już teraz, jeszcze w bieżącym roku akademickim. W nowym roku akademickim
nastąpią znaczące zmiany w szkolnictwie wyższym dotyczące kształcenia nauczycieli,
zwłaszcza w zakresie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej.
Zapraszamy na:

 • Przygotowanie pedagogiczne – V edycja (3400 zł)
  studia rozpoczęte, są wolne miejsca, 
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – VIII i IX edycja (3300 zł)
  studia rozpoczęte, są wolne miejsca (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW to ostatnie studia podyplomowe z tego zakresu)
 • Integracja sensoryczna – II edycja (4200 zł)
  studia rozpoczęte, są wolne miejsca, 
 • Logopedia – V edycja (5900 zł) studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca
 • Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju, edukacja oraz rewalidacja
  uczniów z Autyzmem i/lub Zespołem Aspergera – VII edycja (3300 zł)
  studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca
 • Oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością
  intelektualną – IX edycja (3300 zł) – 
  spotkanie uczestników 26 sierpnia br. o godz. 16:00, są wolne miejsca
 • Bibliotekoznawstwo – III edycja (3300 zł) – spotkanie uczestników 26 sierpnia br. o godz. 16:00, są wolne miejsca
 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna – VI edycja (3300 zł)
  – spotkanie uczestników 26 sierpnia br. o godz. 16:00, są wolne miejsca
 • Surdopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób niesłyszących i słabosłyszących
  – II edycja
  (3300 zł) 
  – nabór trwa
 • Nauczanie plastyki – II edycja (3300 zł) studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca
 • Zarządzanie oświatą – IV edycja (2400 zł) studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca
 • Nauczanie informatyki – II edycja (3300 zł) studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca

                Kompletujemy grupy:

 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – III edycja (3300 zł)
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną – II edycja (3500 zł)
 • Biologia – IV edycja (3300 zł)
 • Geografia – IV edycja (3300 zł)
 • Matematyka – III edycja (3300 zł)
 • Fizyka – III edycja (3300 zł)
 • Historia – II edycja (3300 zł)
 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska – II edycja (3300 zł)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (3300 zł)
 • Wychowanie do życia rodzinie (3300 zł)
 • Doradztwo zawodowe – II edycja (3300 zł)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – II edycja (3300 zł)
 • Pedagogika lecznicza (3300 zł) (nowość)
 • Nauczanie muzyki – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie techniki – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie przyrody (3300 zł)