Terminarz rozpoczęcia studiów podyplomowych

˂ ˂ ˂

Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone przez
Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
realizowane w Ośrodku HELIOS w Rybniku.

Zapraszamy już teraz, bo być może są to ostatnie studia podyplomowe w takim kształcie.

 

23 kwietnia 2019 r.

 • Nauczanie informatyki – II edycja (3500 zł 3300 zł)

Zapraszamy na powyższy kierunek w którym dokonano zmian programowych.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje do uczenia Informatyki na wszystkich poziomach nauczania.
W programie m.in.:

– Wprowadzenie do informatyki
– Dydaktyka Informatyki
– Systemy operacyjne i architektura komputerów
– Metodyka nauczania informatyki na różnych etapach kształcenia
– Komputerowe wspomaganie dydaktyki nauczania
– Sieci informatyczne
– Planowanie procesu dydaktycznego i ocenianie efektów

 

 • Nauczanie plastyki – II edycja (3300 zł)

Zapraszamy na powyższy kierunek. Absolwenci uzyskają kwalifikacje do uczenia plastyki
na wszystkich poziomach nauczania.
W programie m.in.:

– Techniki rysunkowe
– Techniki malarskie
– Techniki graficzne
– Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki
– Komunikowanie się przez sztukę
– Metodyka nauczania plastyki

11 maja 2019 r.

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – VIII edycja (3300 zł)

 

Kwiecień/maj 2019 r.

 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska – II edycja (3300 zł)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (3300 zł)
 • Wychowanie do życia rodzinie (3300 zł)
 • Zarządzanie oświatą – IV edycja (2400 zł)
 • Logopedia – V edycja (5900 zł)
 • Doradztwo zawodowe – II edycja (3300 zł)

 

W marcu br. zostały uruchomione poniższe kierunki

9 marca 2019 r.:

 • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
  – V edycja (3300 zł) (studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca)
 • Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju, edukacja oraz rewalidacja
  uczniów z Autyzmem i/lub Zespołem Aspergera
  – VI edycja (3300 zł)
  (studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca)

 

16 marca 2019 r.:

 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – II edycja (3500 zł 3300 zł)
  (studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca)
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną (3500 zł)
  (studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca)

 

23 marca 2019 r.:

 • Oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja
  osób z niepełnosprawnością intelektualną – VIII edycja (3300 zł)
  (studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca)
 • Przygotowanie pedagogiczne – IV edycja (3400 zł)
  (studia rozpoczęte, są jeszcze wolne miejsca)

 

Trwa nabór na pozostałe kwalifikacyjne studia podyplomowe

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – III edycja (3300 zł)
 • Matematyka – II edycja (3300 zł)
 • Biologia – III edycja (3300 zł)
 • Surdopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja
  osób niesłyszących i słabosłyszących II edycja (3300 zł)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3300 zł) (nowość)

Absolwent uzyskuje uprawnienia do pełnienia funkcji Pedagoga w placówkach oświatowych

 • Integracja sensoryczna (4200 zł) (nowość)

Absolwent uzyskuje uprawnienia terapeuty SI do pracy w przedszkolach, szkołach i innych placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej. Ponadto absolwent może otworzyć własny gabinet.

 

 • Geografia – IV edycja (3300 zł)
 • Pedagogika lecznicza (3300 zł) (nowość)
 • Nauczanie muzyki – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie techniki – II edycja (3300 zł)
 • Fizyka – III edycja (3300 zł)
 • Historia – II edycja (3300 zł)
 • Nauczanie przyrody (3300 zł)
 • Socjoterapia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Pedagogika resocjalizacyjna