Filia w Rybniku WSBiNOZ w Łodzi


Filia w Rybniku Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Pełnomocnik Rektora d/s Filii w Rybniku:
mgr Patryk Gondera
504-203-917 – Rybnik
rekrutacja.rybnik@medyk.edu.pl
Adres: ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik

Dziekanat i Rekrutacja:
Telefony
42/683-44-18 – Dziekanat w Łodzi
dziekanat@medyk.edu.pl