Filia w Rybniku WSBiNOZ w Łodzi


Filia w Rybniku Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Pełnomocnik Rektora d/s Filii w Rybniku:
mgr Patryk Gonder
504-203-917 – Rybnik
rekrutacja.rybnik@medyk.edu.pl

Dziekanat i Rekrutacja:
Telefony
42/683-44-18 – Dziekanat w Łodzi
dziekanat@medyk.edu.pl