Udostępnianie sal

Oferujemy Państwu na zasadzie współpracy dostęp do profesjonalnie wyposażonych
sal wykładowych przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt telefoniczny na tel.:
32/426-00-97 lub 532-532-426

Istnieje możliwość zorganizowania cateringu.

Przedstawiamy zdjęcia pięciu wybranych sal.