Studia podyplomowe pedagogiczne i inne hybrydowo

 

 

Zapraszamy na Studia Podyplomowe realizowane przez

Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu
– Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

 

Partnerem Wyższej Szkoły Bankowej jest

OLIMP Centrum Kształcenia i Rozwoju Osobistego

O ś r o d e k  H E L I O S

Biuro rekrutacji:
ul. Powstańców Śląskich 16a/3, 44-200 Rybnik
(Rybnicki deptak poniżej Bazyliki i fontann)
32/426-00-97, 532-532-426
olimp.rybnik@chorzow.wsb.pl

Przedstawiamy ofertę na rok akademicki 2023/2024

Zajęcia odbywać będą się średnio co dwa tygodnie hybrydowo:
 a) w soboty około 50% w sali wykładowej 
b) w niedziele zajęcia on-line.

Jest to doskonała propozycja zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności,
bo poza zajęciami on-line umożliwia bezpośredni kontakt z wykładowcami
co jest bardzo cenną formą kształcenia.
Pozwala także na wymianę doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Rekrutacja w formie On-line
lub osobiście w biurze OLIMP-HELIOS

Studia podyplomowe pedagogiczne spełniają wymagania
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019r. – Dz.U. 2019 poz. 1450

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
(PEDAGOGIKA SPECJALNA)

 

Z zakresu Pedagogiki Specjalnej polecamy wybór dwóch kierunków jednocześnie
np. Surdopedagogika i Tyflopedagogika lub inny.
Zajęcia w I semestrze są wspólne.
Rabat za drugi kierunek wynosi 500 zł.

 

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (AUTYZM/ASPERGER)
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
– DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
- DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
– DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)
- DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA)
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - DLA PEDAGOGÓW SPECJANYCH

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
(PEDAGOGICZNE I INNE)

 

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH
LOGOPEDIA
MEDIACJE W OŚWIACIE
NEUROLOGOPEDIA
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW
TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Biuro Rekrutacji w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 16a/3
44-200 Rybnik

e-mail: olimp.rybnik@chorzow.wsb.pl
Tel. 32 426 00 97,  532 532 426

Biuro rekrutacji jest czynne w godz:

dni robocze 9:00 – 16:00
soboty tylko kontakt telefoniczny
niedziele – biuro jest nieczynne

Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne