Studia Podyplomowe Pedagogiczne

 

 

Zapraszamy na Studia Podyplomowe realizowane przez

Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu
– Wydział Zamiejscowy w Chorzowie


Biuro rekrutacji:
ul. Wysoka 25, 44-200 Rybnik
32/426-00-97, 532-532-426
olimp.rybnik@chorzow.wsb.pl

 

Partnerem Wyższej Szkoły Bankowej jest

OLIMP Centrum Kształcenia i Rozwoju Osobistego

O ś r o d e k  H E L I O S

Biuro rekrutacji:
ul. Wysoka 25, 44-200 Rybnik
32/426-00-97, 532-532-426
olimp.rybnik@chorzow.wsb.pl

 

Rozpoczynamy nabór wiosenny na kierunki pedagogiczne i inne.
Start marzec/kwiecień 2022 r.
Szczególnie polecamy:

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Czesne 3600 zł a dla pedagogów specjalnych 3300 zł.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Czesne 3600 zł a dla pedagogów specjalnych 3300 zł.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową
(Tyflopedagogika)
Czesne 3600 zł a dla pedagogów specjalnych 3300 zł.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową
(Surdopedagogika)
Czesne 3600 zł a dla pedagogów specjalnych 3300 zł.

Neurologopedia
Czesne 3650 zł

Terapia zajęciowa
Czesne 2850 zł

 

Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie hybrydowo:
– 40% w sali wykładowej (soboty),
– 60% on-line (niedziele i część sobót).
Jest to doskonała propozycja zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności,
bo poza zajęciami on-line umożliwia bezpośredni kontakt z wykładowcami
co jest bardzo cenną formą kształcenia.
Pozwala także na wymianę doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

 

Pełna oferta studiów podyplomowych wraz z opisem znajduje się poniżej.

 

Studia podyplomowe pedagogiczne spełniają wymagania
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019r. – Dz.U. 2019 poz. 1450

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
(PEDAGOGIKA SPECJALNA)

 

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU (AUTYZM/ASPERGER)
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
– DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
- DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
– DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)
- DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA)
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - DLA PEDAGOGÓW SPECJANYCH

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE
(PEDAGOGICZNE)

 

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY
DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI
MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI
LOGOPEDIA
MEDIACJE W OŚWIACIE
NEUROLOGOPEDIA
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW
TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Люди, які хочуть закінчити аспірантуру в Польщі hе соромтеся звертатися до нас.
Дослідження проводяться он-лайн. Тож ви можете брати в них участь з будь -якої точки світу.

Lidé se zájmem o dokončení postgraduálního studia v Polsku neváhejte nás kontaktovat.
Studie se provádějí on-line. Můžete se jich tedy zúčastnit odkudkoli na světě.

Ludia, ktorí majú záujem dokončit postgraduálne štúdium v ​​Polsku neváhajte nás kontaktovat.
Štúdie sa vykonávajú on-line. Môžete sa ich teda zúčastnit odkialkolvek na svete.

Personen, die an einem postgradualen Studium in Polen interessiert sind Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren.
Studien werden online durchgeführt. So können Sie von überall auf der Welt daran teilnehmen.

 

Wybierz studia podyplomowe u najlepszych!

WSB w Poznaniu zajmuje dziesiąte miejsce w najnowszym
rankingu niepublicznych uczelni wyższych 2021

Portalu Edukacyjnego PERSPEKTYWY
 

 

Zobacz informację o naszej współpracy
z WSB – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Biuro Rekrutacji w Rybniku
ul. Wysoka 25 (wejście od ul. Saint Vallier)
44-200 Rybnik

e-mail: olimp.rybnik@chorzow.wsb.pl
Tel. 32 426 00 97,  532 532 426

Godziny pracy biura:
w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00
w soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne