Studia podyplomowe Collegium Balticum

Zapraszamy na Studia Podyplomowe realizowane
w Ośrodku HELIOS w Rybniku,

przez Szczecińską Szkołę Wyższą COLLEGIUM BALTICUM

Zajęcia i egzaminy odbywają się na terenie Rybnika.
Adres siedziby Ośrodka HELIOS:
44-200 Rybnik, ul. Wysoka 25
(wejście od strony Teatru Ziemi Rybnickiej)
32/426-00-97, 532-532-426

studia@helios.edu.pl

 

Z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ogłaszamy nabór
na poniższe trzysemestralne kierunki studiów podyplomowych na które serdecznie zapraszamy.
Spełniają one wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Czesne za jeden semestr od 1350 zł 1300 zł płatne w ratach
(promocja do dnia 26 września 2020 r.)

Nie ma opłaty wpisowej

Czesne za 3-semestralne studia podyplomowe to kwota od 3900 zł
(promocja do 26 września 2020 r.)

Rabaty:
10% dla absolwentów Collegium Balticum w Szczecinie i WSBiNoZ w Łodzi
10% dla uczestników dwóch kierunków jednocześnie

 

Dzień otwarty studiów podyplomowych

Zapraszamy w sobotę 26 września 2020 r.
w godz. 9:00 – 14:00

Rybnik, ul. Wysoka 25 (naprzeciw Teatru Ziemi Rybnickiej)

Przedstawimy Państwu ofertę studiów podyplomowych prowadzonych
w Ośrodku HELIOS przez
Szczecińską Szkołę Wyższą COLLEGIUM BALTICUM 
oraz
Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.


Mamy duże doświadczenie w pracy dydaktycznej dla nauczycieli.

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli od 2004 r.
W międzyczasie  prowadziliśmy kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.

Od 2015 r. w Ośrodku HELIOS uczelnie prowadzą studia podyplomowe nad którymi czuwamy logistycznie.

Dla odwiedzających przygotowaliśmy pamiątkowe gadżety

 

Start studiów podyplomowych – ostatnie wolne miejsca

3 października 2020 r.:
– Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
– Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

10 października 2020 r.:
– Logopedia

Październik/listopad 2020 r. – rozpoczęcie innych studiów podyplomowych z naszej oferty.
Są jeszcze wolne miejsca – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób
z autyzmem i Zespołem Aspergera

PROMOCJA – zapisz się do 26 września 2020 r. – czesne po rabacie wynosi 3300 zł, wpisowe 0 zł.
Czesne poza promocją wynosi 3900 zł czyli aktualny rabat to 600 zł.

 

Program studiów umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania zespołu Aspergera oraz pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Absolwenci pogłębią zagadnienia dotyczące psychologii rozwojowej, klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracy z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbędą także praktykę pedagogiczną.
Ilość miejsc ograniczona.

Logopedia
PROMOCJA – zapisz się do 26 września 2020 r. – czesne po rabacie wynosi 4800 zł, wpisowe 0 zł.
Czesne poza promocją wynosi 5200 zł czyli aktualny rabat to 400 zł.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne, czterosemestralne w zakresie przygotowania uczestników studiów podyplomowych, absolwentów studiów pedagogicznych I oraz II stopnia, do działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapii zaburzeń mowy.
Ilość miejsc ograniczona

www.studianauczycielskie.pl

Studia rozpoczną się w październiku br.
Nabór jest aktualny, przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów.

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPIĄ
EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZEPOŁEM ASPERGERA
INTEGRACJA SENSORYCZNA
LOGOPEDIA
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
SURDOPEDAGOGIKA
TYFLOPEDAGOGIKA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

Przedstawiamy kwalifikacyjne studia podyplomowe,
które dają uprawnienia do uczenia kolejnego przedmiotu oraz inne wraz z ich opisem:

BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI
CHEMIA DLA NAUCZYCIELI
DORADZTWO ZAWODOWE I ROZWÓJ KARIERY
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
FIZYKA DLA NAUCZYCIELI
GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI
HISTORIA DLA NAUCZYCIELI
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z ANIMACJĄ CZYTELNICTWA
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI
JĘZYK POLSKI DLA NAUCZYCIELI
MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ
PLASTYKA I TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE I DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
SOCJOTERAPIA
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich
bądź też magisterskich dowolnej uczelni. W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową.
Konieczne będzie dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji),
a także kserokopii dowodu osobistego.

W przypadku dużej ilości osób zainteresowanych, decyduje również kolejność złożenia dokumentów.

 

Pobierz:  >> KARTA ZGŁOSZENIA <<


>> Zapisz się on-line <<


Biuro Rekrutacji Rybnik
tel.: 32/426-00-97, 532-532-426    e-mail:  studia@helios.edu.pl

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum jest Uczelnią Wyższą wpisaną do rejestru Uczelni Niepublicznych pod nr 176, posiadającą bogatą ofertę edukacyjną. Prestiż Uczelni jak i naszego Partnera – Ośrodek HELIOS w Rybniku, z którym współpracujemy przy tworzeniu i realizacji studiów podyplomowych przyciąga uczestników z całej Polski. Przekonają się Państwo, że każdy program studiów, to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i zajęć praktycznych. Oferowana w ramach współpracy obu instytucji forma doskonalenia, ma na celu podnoszenie jakości procesu kształcenia osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w tym obszarze. SSW Collegium Balticum jako Praktyczne Collegium Studiów Podyplomowych tworzy uczestnikom właściwe warunki oraz atmosferę, która sprzyja nabraniu pewności, że pozyskana na studiach wiedza znajdzie w pełni zastosowanie nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu codziennym.

Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele co dwa tygodnie co korzystnie wpłynie na czas trwania studiów przy zachowaniu realizacji efektów uczenia się. Istnieje możliwość indywidualnej organizacji studiów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji.
Wcześniej można przesłać skany kwestionariusza i dyplomu ukończenia studiów na:

studia@helios.edu.pl

Oryginały dostarczycie Państwo w terminie późniejszym.

Studia rozpoczną się w październiku br.

Wszystkie zajęcia i egzaminy odbywają się w Rybniku.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum
zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych,
zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych na:

www.studianauczycielskie.pl

Biuro Rekrutacji Rybnik
tel.: 32/426-00-97, 532-532-426
e-mail:  studia@helios.edu.pl