Studia Podyplomowe Pedagogiczne On-line

Zapraszamy na Studia Podyplomowe prowadzone przez
Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Biuro Rekrutacji Rybnik
OLIMP – HELIOS
tel.:
32/426-00-97
532-532-426

e-mail:  
studia@olimp-helios.pl

 

Partnerem WSBiNoZ jest

OLIMP Centrum Kształcenia i Rozwoju Osobistego

O ś r o d e k  H E L I O S

Biuro rekrutacji Rybnik
OLIMP – HELIOS
32/426-00-97, 532-532-426

studia@olimp-helios.pl

Studia realizowane są on-line. Mogą więc Państwo uczestniczyć w nich
z dowolnego miejsca w Polsce i na Świecie.


Studia podyplomowe spełniają wymagania
 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
z dnia 25 lipca 2019r. – Dz.U. 2019 poz. 1450

 

U W A G A 
23 października 2021 r. wystartowały on-line:

– Logopedia
– Oligofrenopedagogika
–  Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią
(Pedagogika korekcyjna)

Przygotowanie pedagogiczne 
są jeszcze wolne miejsca, nabór nadal aktualny

 

w listopadzie 2021 r. startują on-line:

– Matematyka (13 listopad 2021 r.)
– Informatyka (13 listopad 2021 r.)
– Biologia (13 listopad 2021 r.)
– Bibliotekoznawstwo (13 listopad 2021 r.)
są jeszcze wolne miejsca, nabór nadal aktualny

 

w grudniu 2021 r. startują on-line:

– Zarządzanie oświatą (4 grudnia 2021 r.)
– Doradztwo zawodowe (4 grudnia 2021 r.)
– Edukacja dla bezpieczeństwa
– Integracja sensoryczna
– Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
– Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
– Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej
– Wychowanie do życia w rodzinie
są jeszcze wolne miejsca, nabór nadal aktualny

 

w styczniu 2022 r. startują on-line:

 • – Historia dla nauczycieli
  – Geografia dla nauczycieli
  – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  – Plastyka dla nauczycieli
  Przyroda dla nauczycieli
  – Technika dla nauczycieli
  – Wiedza o społeczeństwie
  są jeszcze wolne miejsca, nabór nadal aktualny

Polecamy nowy kierunek:
Etyka i filozofia dla nauczycieli (on-line)

 

Na wszystkich kierunkach poniższej oferty obowiązują następujące zniżki:
10% dla absolwentów WSBiNoZ

10% dla uczestników dwóch kierunków jednocześnie

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA Z ARTETERAPIĄ
(PEDAGOGIKA KOREKCYJNA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)
LOGOPEDIA
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE
UPRAWNIAJĄCE DO UCZENIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA
BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI
CHEMIA DLA NAUCZYCIELI
DORADZTWO ZAWODOWE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
ETYKA I FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELA (Nowość)
FIZYKA DLA NAUCZYCIELI
GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI
GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA (GKK)
HISTORIA DLA NAUCZYCIELI
INTEGRACJA SENSORYCZNA
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI
JĘZYK POLSKI DLA NAUCZYCIELI
MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI
MUZYKA DLA NAUCZYCIELI
PEDAGOGIKA LECZNICZA I TERAPEUTYCZNA
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZA
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ
PLASTYKA DLA NAUCZYCIELI
PRZYRODA DLA NAUCZYCIELI
SOCJOTERAPIA
TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

 

Люди, які хочуть закінчити аспірантуру в Польщі hе соромтеся звертатися до нас.
Дослідження проводяться он-лайн. Тож ви можете брати в них участь з будь -якої точки світу.

Lidé se zájmem o dokončení postgraduálního studia v Polsku neváhejte nás kontaktovat.
Studie se provádějí on-line. Můžete se jich tedy zúčastnit odkudkoli na světě.

Ludia, ktorí majú záujem dokončit postgraduálne štúdium v ​​Polsku neváhajte nás kontaktovat.
Štúdie sa vykonávajú on-line. Môžete sa ich teda zúčastnit odkialkolvek na svete.

Personen, die an einem postgradualen Studium in Polen interessiert sind Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren.
Studien werden online durchgeführt. So können Sie von überall auf der Welt daran teilnehmen.

 

Pobierz:  >> KARTA ZGŁOSZENIA – WSBiNoZ<<

Kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres:

studia@olimp-helios.pl


Biuro Rekrutacji Rybnik
OLIMP – HELIOS
tel.:
32/426-00-97
532-532-426

e-mail:  
studia@olimp-helios.pl

Godziny pracy biura:
w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00
(poniedziałki do 17:00)
w soboty w godzinach 9:30 – 14:00
Przyjmujemy także zgłoszenia telefoniczne

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych dla nauczycieli na:
www.wsbinoz.pl