Studia
podyplomowe

Zapraszamy na Studia Podyplomowe realizowane w Rybniku,
przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

www.medyk.edu.pl

Zajęcia i egzaminy odbywają się na terenie Rybnika.
Adres siedziby Ośrodka HELIOS:
44-200 Rybnik, ul. Wysoka 25
(wejście od strony Teatru Ziemi Rybnickiej)
32/426-00-97, 532-532-426

studia@helios.edu.pl

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych w WSBiNoZ należy wypełnić i złożyć w odpowiednim terminie następujący komplet dokumentów:

 • podanie (do pobrania)
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 • dowód osobisty do wglądu
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do potwierdzenia za zgodność z oryginałem)
 • zaświadczenie lekarskie (w zależności od wybranego zakresu studiów)W przypadku dużej ilości osób zainteresowanych, decyduje również kolejność złożenia dokumentów.

Pobierz formularze rekrutacyjne:

>> KWESTIONARIUSZ OSOBOWY <<<

>> PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE <<<

 

Rabaty:
10% dla absolwentów
10% dla uczestników dwóch kierunków jednocześnie


Zapraszamy na studia podyplomowe:

 • Zarządzanie oświatą – VI edycja (2600 zł)

 • Dietetyka z elementami obesitologii (4000 zł) 
   

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 2 semestry (4000 zł)
   
 • Psychologia dzieci i młodzieży z elementami  diagnozy neuropsychologicznej – (2900 zł) 2 semestry, nie ma praktyk
 • Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  – (2900 zł) 2 semestry, nie ma praktyk.

 • Psychologia sportu – (4000 zł) 2 semestry, nie ma praktyk.
 • Psychologia sprzedaży i marketingu – 2 semestry, nie ma praktyk.

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
DIETETYKA Z OBESITOLOGIĄ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ
PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
PSYCHOLOGIA SPORTU
PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU

 


Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych,
zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Kontakt: Koordynator ds. szkoleń i studiów podyplomowych:
32/426-00-97, 532-532-426
studia@helios.edu.pl

Zajęcia odbywać będą się w naszym Ośrodku w Rybniku

https://www.facebook.com/heliosrybnik
http://www.medyk.edu.pl/kategorie/studia-podyplomowe